The Whistlers

Recent Comments

  read all about it

  Categories

  Date

  Jun 04 2022
  Expired!

  Time

  4:30 pm - 5:30 pm

  The Whistlers – Red Herring Productions

  Join the Whistler Conservation Society for an adventure in the woods to track – and hopefully spot – the elusive Whistlers in their adopted habitat. The Whistlers live deep in nature, far away from the modern world. Explore their culture and the close symbiotic relationship they have developed with birds. If you’re lucky you will catch a glimpse and hear the extraordinary whistling language as you observe these extraordinary people at close quarters. You’ll be led on a path through the woods so dress to explore!

  Based in Bideford, Red Herring specialise in outdoor, interactive performance that blurs the edges between performance and audience. Always fun, comic, curious and considered, they take a sideways look at the world we live in and encourage people to experience familiar places and familiar stories in unfamiliar ways.

  Tickets are £3 per person and are available here. Please note, online sales end a few hours before the event starts, so after 11am on the day, please phone Claire on 07952982255 to check availability before turning up without a ticket.

  Please note that Friday’s performances will have BSL interpretation.

  Location Info:

  Please note this is not Symonds Yat by the river, it is the Forestry England Pay-and-Display Car Park at Symonds Yat Rock (see map below). This Car park has limited numbers and is very popular, especially over a bank holiday weekend. Please allow plenty of time to find a spot or use public transport if possible. Parking on the road is not permitted.

  ——————————————

  Ymunwch â Chymdeithas Cadwraeth Whistler i fwynhau antur yn y goedwig i fynd ar drywydd – a gobeithio gweld – y Whistlers yn y cynefin y maen nhw wedi’i ddewis. Mae’r Whistlers yn byw ym myd natur, ymhell i ffwrdd o’r byd modern. Dysgwch am eu diwylliant a’r berthynas symbiotig agos y maen nhw wedi’i datblygu gydag adar. Os ydych chi’n lwcus fe gewch chi gipolwg arnyn nhw a chlywed eu hiaith arbennig – eu chwibanu – wrth i chi wylio’r bobl hynod yma yn agos. Byddwch yn cael eich tywys ar lwybr drwy’r coed felly gwisgwch yn addas!

  Wedi’i leoli yn Bideford, mae Red Herring yn arbenigo mewn perfformiadau awyr agored, rhyngweithiol lle nad oes ffin bendant rhwng y perfformiad a’r gynulleidfa. Mae’r perfformiadau bob amser yn hwyl, yn ddigrif, yn chwilfrydig ac yn ystyriol, maen nhw’n edrych ar y byd  rydyn ni’n byw ynddo o ogwydd wahanol ac yn annog pobl i brofi lleoedd cyfarwydd a straeon cyfarwydd mewn ffyrdd anghyfarwydd.

  Cost tocynnau yw £3 y pen ac maen nhw ar gael yma.

  Sylwch y bydd darpariaeth BSL ar gyfer y perfformiad yma.