Recent Comments

  read all about it

  Categories

  Date

  Jul 05 - 06 2024
  Expired!

  Time

  11:00 am - 2:00 pm

  Schools Exhibition: The Earth Beneath Our Feet

  The Schools Outreach programme engaged with a total of 540 young people across 6 schools, in a 2 month lead up to Wye Valley River Festival.

  As a part of the project, schools had the chance to work with Think Creatively’s facilitators and join in a launch event to create a Network between the schools.

  Each school were given a series of repurposed trees to design in their own bespoke way to form a part of a Network of trees which will be exhibited at the Council Chamber in the Shire Hall on Friday 5th (11am-4pm) and Saturday 6th July (11am-2pm)

  Come and join us to see this colourful, majestic network of trees come together, for the Wye Valley River Festivals School Outreach Programme Installation inspired by the Earth Beneath Our Feet.
  Thank you to all the staff and young people for joining us on this journey and being a part of the Wye Valley River Festivals School Outreach Project.
  Kymin View Primary, Ysgol Cymraeg Y Fenni, Lydbrook Primary, Ashfield Park Primary, Weston Under Pennyard Primary, Llandogo Primary.
  Ymgysylltodd y rhaglen Allgymorth i Ysgolion â chyfanswm o 540 o bobl ifanc ar draws 6 ysgol, mewn 2 fis yn arwain at Ŵyl Afon Gwy.

  Fel rhan o’r prosiect, cafodd ysgolion gyfle i weithio gyda hwyluswyr Meddwl yn Greadigol ac ymuno mewn digwyddiad lansio i greu Rhwydwaith rhwng yr ysgolion.

  Rhoddwyd cyfres o goed wedi’u hailbwrpasu i bob ysgol i’w dylunio yn eu ffordd bwrpasol eu hunain i ffurfio rhan o Rwydwaith o goed a fydd yn cael eu harddangos yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Sir ar y 5ed (11am-4pm), 6ed (11am-2pm) Gorffennaf.

  Dewch i ymuno â ni i weld y coetir lliwgar, mawreddog hwn a’r rhwydwaith o goed yn dod at ei gilydd, ar gyfer Rhaglen Allgymorth Ysgol Gwyliau Dyffryn Gwy wedi’i hysbrydoli gan y Ddaear o dan Ein Traed.

  Diolch i’r holl staff a phobl ifanc am ymuno â ni ar y daith hon a bod yn rhan o Brosiect Allgymorth Ysgol Gwyliau Afon Gwy.

  Ysgol Gynradd Cymin View, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Ysgol Gynradd Lydbrook, Ysgol Gynradd Ashfield Park, Ysgol Gynradd Weston Under Pennyard, Ysgol Gynradd Llaneuddogwy.