The 2020 theme was ‘Time’, which proved more apposite than we could have imagined. Due to the global coronavirus pandemic, the festival was postponed from May to September and presented predominantly online. The WVRF ensemble gave us the inimitable ‘Cuckoo Time’ on film, where game show contestants from the future arrived in the Wye Valley and fell head over heels for its beauty…

Thema 2020 oedd ‘Amser’, a brofodd i fod yn fwy priodol nag y gallem fod wedi’i ddychmygu. Oherwydd y pandemig coronafeirws byd-eang, gohiriwyd yr ŵyl o fis Mai tan fis Medi a chafodd ei chynnal yn bennaf ar-lein. Cyflwynodd yr ensemble WVRF sioe unigryw ‘Cuckoo Time’ ar ffilm, lle’r oedd cystadleuwyr sioeau gêm o’r dyfodol yn cyrraedd Dyffryn Gwy ac yn rhyfeddu at ei harddwch…

We commissioned 160 new pieces; 98 hours of content; worked with 222 artists; attracted 17,180 unique online audience members with 85,273 content downloads; managed 4 Covid-safe hyper-local performances attracting a live audience of 3,500. Our social media content reached 292,287 people.

Comisiynwyd 160 o ddarnau newydd; 98 awr o gynnwys; gweithiwyd gyda 222 o artistiaid; denwyd 17,180 o wylwyr ar-lein a chafodd 85,273 o’r cynnwys ei lawrlwytho; rheolwyd 4 perfformiad lleol iawn yn ddiogel yn ystod Covid gan ddenu cynulleidfaoedd byw o 3,500. Cyrhaeddodd ein cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol 292,287 o bobl.